Infolinia: 790 374 290
Koszyk
My Cart 23
Ostatnio dodane
Razem

Regulamin

LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL  to sklep internetowy, działający na domenie internetowej LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL, będący własnością Antonio Rafal Redzikowski, ul. Mazurska 23/103 , 93-149 Łódź , posiadającej  NIP: 729-270-07-64

Adres mailowy do kontaktu klienta ze sklepem: lask@allepaznokcie.pl.   


1.  Prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie  LASK.
ALLEPAZNOKCIE.PL.

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu :

 

a) dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL Świadczenie usług w ramach Konta na LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ALLEPAZNOKCIE.PL dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

b) dokonując zakupu bez rejestracji z automatu posiadając status „gość” tworząc i podając dane potrzebne do realizacji zamówienia. Świadczenie usług w ramach konta gość ma charakter terminowy i trwa do czasu pełnej realizacji zamówienia. Poprzez realizacje zamówienia rozumie się dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez klienta lub poprzez odebranie osobiście w siedzibie firmy pod adresem wskazanym jako odbiory osobiste.

 

3. Dokonując rejestracji utworzenia Konta wLASK.ALLEPAZNOKCIE.PL należy wypełnić formularz oraz podać wymagane prawem informacje. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej konta pomiędzy klientem a Allepaznokcie.pl. Przedmiotem umowy są usługi określone w regulaminie.

 

W przypadku konta gość do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu w/w podmiotów wszelkich czynności związanych z korzystaniem z LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL.

 

5. Produkty dostępne w LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL są  :

a) Fabrycznie nowe- wolne od wad

b) Pozostałe- opisane w serwisie

 

6. Towary oraz ceny w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszystkie ceny podane na sklepie internetowym LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL są cenami brutto – zawierają podatek VAT i dotyczą ceny towaru, nie uwzględniają kosztów realizacji zamówienia. Wystawiamy paragony i na życzenie FV. Faktury Vat zgodnie z wolą klienta dostarczone mogą być zarówno drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź drogą tradycyjną – pocztową .

 

8. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej związanej z dostarczeniem towaru pod wskazany adres za wyjątkiem odbiorów osobistych we wskazanych przez Serwis placówkach odbioru.

Koszty dostawy określone są w zakładce WIĘCEJ/DOSTAWA dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu przed złożeniem zamówienia.

Zamówiony w Serwisie towar dostarczany jest klientowi za pomocą firm kurierskich bądź na życzenie Klienta udostępniona jest usługa odbioru osobistego we wskazanych przez Serwis punktach odbioru.

9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Serwisem, związana z  zakupem określonego produktu w serwisie, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez Klienta adres bądź odebranie przez klienta zamówienia w punkcie odbioru osobistego, wskazanego przez serwis, stanowi wykonanie świadczenia przez Serwis.

10. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kwoty za koszty dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin ten nie dotyczy odbiorów osobistych z płatnością przy odbiorze oraz przesyłek pobraniowych.

 

11. Formy płatności dostępne w serwisie :

a) Przy odbiorze  – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze ( przesyłka pobraniowa )     

    Odbiór w punkcie odbioru osobistego

 

b) Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku otrzymanego droga elektroniczną po złożeniu zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

 Nie realizujemy zamówień na podstawie potwierdzenia wykonania przelewu(musimy poczekać aż wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie).Za każde 20 zł wydane w naszym sklepie dodajemy gratisy. Ozdoby wybierane są losowo, nie ma możliwości ich wyboru!

  

12. Dla niektórych produktów  dostępnych w serwisie, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia niektórych form płatności oraz sposobów dostawy.

 

13. Czas dostawy zamówionych produktów wynosi do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Na termin otrzymania przesyłki każdego z zamówień składa się etap kompletowania zamówienia plus okres dostawy.  
Odbiór osobisty zamówionego towaru odbywa się każdorazowo we wskazanej przez Serwis  placówce. Zamówienia z odbiorem osobistym szykowane są na miejscu w momencie przyjścia klienta po odbiór zamówienia, po odbór można przyjść już tego samego dnia. Towar należy odebrać w placówce w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Po tym czasie zamówione produkty zostaną przekazane do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.   

 

14. Gwarancja –produkty prezentowane w serwisie  mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, jaka obowiązuje  na terenie Polski. Okres na jaki zostaje udzielona gwarancja, na poszczególne produkty prezentowane  w serwisie, widnieje w opisie każdego z produktów na stronach serwisu. Produkty przesyłane do serwisu w ramach gwarancji należy odesłać na adres magazynu LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL podany się w zakładce kontakt. Produkt można dostarczyć również do punktu wskazanego przez pracownika serwisu,  osobiście. Czas naprawy serwisowej wynosi do 28 dni roboczych.


 

Towar , który zostanie naprawiony zostanie odesłany do klienta na koszt Serwisu.  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

 

15. LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL którego właścicielem jest Michał Szewczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

16. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu reklamacyjnym . Reklamację można również złożyć w formie pisemnej na adres Serwisu podany w zakładce kontakt, na koszt Serwisu. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu .

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Serwis ALLEPAZNOKCIE.PL e-mailem, listownie bądź telefonicznie. 

17. W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę Kupujący może odstąpić od umowy, chyba że LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie  lub naprawie przez ALLEPAZNOKCIE.PL albo nie został wymieniony na wolny od wad, ani ta wada  nie została usunięta przez Allepaznokcie.pl

18.Termin rozpatrzenia reklamacji przez  ALLEPAZNOKCIE.pl wynosi 14 dni od daty prawidłowego otrzymania. W przypadku gdy reklamacja zostaje uwzględniona, sprzedający zwraca kupującemu najtańszy koszt wysyłki oferowany przez stronę Allepaznokcie.pl czyli 9 zł.

19. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca , traci on uprawnienia z tytułu rękojmi , jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu sprzedawcę , a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później -  nie powiadomił  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

20. Zgodnie z prawem , Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.  

Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy, zasady odstąpienia od umowy oraz  przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje , znajdują się w załączniku do regulaminu.

Zwrotowi i wymianie nie podlegają produkty sprowadzane bezpośrednio pod zamówienie klienta.

21. LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w pkt.20 do momentu otrzymania od kupującego zwrotu towaru. Tylko po otrzymaniu towaru wraz z odstąpieniem od umowy, możliwe będzie dokonanie zwrotu za zakupione produkty.

 

22. Podawane przez Klientów serwisu dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu . Nie mamy możliwości usunięcia konta które już istnieje, takie konto może zostać ewentualnie wyłączone, co oznacza brak możliwości składania zamówień, nigdy też nie będzie możliwości zarejestrowania się ponownie na stronie allepaznokcie.pl na podany już wcześniej adres mailowy.

 

23. LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL może dokonać zmiany regulaminu. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu pojawienia się ich w serwisie.24. Zanim Klient Serwisu skorzysta bądź zarejestruje się na stronie LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu . Jeżeli się z nim nie zgadza bądź z którymkolwiek jego punktem uprzejmie proszony jest o nie akceptowanie Regulaminu, a także nie rejestrowanie się w Serwisie oraz nie korzystanie z jego usług.

 

24. Każdy Klient Serwisu , który zaakceptował regulamin zobowiązany jest do jego przestrzegania . Dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu oraz rejestracja w serwisie , są jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją .

 

25. Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w każdym momencie, w zakładce Regulamin.

 

26. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji zamówienia w Serwisie LASK.ALLEPAZNOKCIE.PL , w sytuacji braku i niemożliwości polubownego rozwiązania spornych kwestii , będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony wg przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego . Więcej informacji na temat rozstrzygania sporów dostępnych jest pod następujący adresem :  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

27.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, taśmy firmowej, całą zawartość paczki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków towaru należy spisać protokół. Kuriera można wezwać w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki pod numerem telefonu głównym dostępnym na stronie dostarczyciela ( dpd lub poczta) podając numer listu przewozowego widoczny na paczce. Proszę pamiętać, że protokół jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletnego towaru bądź towaru uszkodzonego.  Po sporządzeniu dokumentu prosimy o przesłanie go na lask@allepaznokcie.pl wraz z numerem zamówienia.

Przesyłki dostarczane są do adresata zwykle następnego dnia po nadaniu (dpd) lub w ciągu 2-3 dni (poczta).

W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, zostaniesz poinformowany o tym fakcie i związanym z tym ewentualnym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku zamówień pobraniowych produkt może zostać odliczony od kwoty jaką będzie trzeba zapłacić dostarczycielowi.

Ekspresowa wysyłka  oznacza wysyłkę tego samego dnia roboczego dla zamówień złożonych do godziny 13.00 lub wysyłkę następnego dnia roboczego dla zamówień złożonych po godzinie 13.00. W przypadku wpłaty na konto standardową formą (przelew bankowy) ekspresowa wysyłka będzie opóźniona z oczywistej przyczyny braku widoczności wpłaty na naszym koncie.

Wysyłka darmowa przysługuje tylko w przypadku gdy kwota zamówienia opiewa na kwotę 100 PLN lub wyższą i tylko przy wpłacie na konto ! Darmowa wysyłka NIGDY nie obowiązuje w przypadku zamówień za pobraniem. Wysyłka darmowa nie obowiązuje również za granicę.

Odbiory osobiste są możliwe tylko w naszej głównej siedzibie w Łodzi.

Please wait...